Single Mother Kiran Namasté

SINGLE MOTHER KIRAN NAMASTE NEPAL

Kiran Namaste er en organisation der har til formål, at støtte enlige mødre i Nepal. Kvinderne får tilbudt bolig og træning i forskellige typer håndarbejde, herunder syning. Således at de efter endt træning, står bedre rustede til at finde arbejde og dermed stå stærkere og mere selvstændige. Deres børn kommer i skole og dagpleje.

Craft Sisters Kimonoer og pyjamas bliver syet af Kiran Namaste kvinder.